Passage

Absalon, Felix Gonzalez-Torres, Mona Hatoum, Bruce Nauman, Rémy Zaugg
20 oktober - 9 december 2001
Curator: David Neuman

I PASSAGE sätts en grupp verk samman där konstnärerna med en påfallande tydlighet visar den kraft som krävs för att skapa både ett mentalt och ett fysiskt rum för att bearbeta aktuella frågor – den passage som krävs både inom konstnärskapet och inför betraktaren. Publiken får möjligheten att återse verk som visats i tidigare utställningar samt se centrala verk av konstnärer som tidigare ej visats på Magasin 3. PASSAGE kommer att inviga Magasin 3s nya utställningssal. De sammanlagda ytorna för utställningar utökas därmed med 400 m2 vilket gör Magasin 3 till Stockholms största utställningshall för temporära utställningar, med en total utställningsyta på 2500 m2.