Museum Magasin 3

Cosima von Bonin, Per Kirkeby, Tal R
24 september 2011 - 10 juni 2012
Curator: David Neuman

Premiär för Museum Magasin 3: I två av utställningssalarna kommer vi från hösten 2011 årligen att visa verk från samlingen. Dessa utställningar ger återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin 3 har följt och visat i tidigare sammanhang.

I det första utställningsrummet visas en större grupp arbeten av den i Tyskland bosatta konstnären Cosima von Bonin. I denna bildvärld möter vi objekt som delvis verkar ha rymt från en barnkammare för att ställa till det för oss på oceanens botten eller på badstranden. Även Cosima von Bonin har visats i gruppsammanhang på Magasin 3, men detta är första gången hon visar en större grupp arbeten inklusive ett spännande nyinköpt verk.

I det andra utställningsrummet ses den yngre danske konstnären Tal R och Danmarks målarnestor Per Kirkeby. Bägge har tidigare visats i soloutställningar på Magasin 3. I detta nya sammanhang möts konstnärerna med både måleri och skulptur sida vid sida – ett möte som skapar tillfälle för visuell hänryckning och existentiell analys.

Museum Magasin 3 är utställningar som skapas av intendenter på Magasin 3. Denna första presentation är sammansatt av museichef David Neuman med hjälp av Bronwyn Griffith, assisterande intendent/ forskning samlingen.