Program

Specialvisning av David Neuman med gäster

Datum: 10 november 2011
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: svenska
Utställning: Museum Magasin 3

Museichef David Neuman ger en visning av utställningen Museum Magasin 3 – Presentationer från samlingen: Cosima von Bonin, Per Kirkeby samt Tal R med specialinbjudna gäster; Karolina Holmlund, konstnär, Sigrid Sandström, konstnär och professor i fri konst/måleri, och konstnären Johan Scott.