Painting – the extended field

13 oktober 1996 - 20 april 1997
Curator: David Neuman

Utställningen är ett samarbete med Rooseum, Malmö och skall uppfattas som en helhet som av utrymmesmässiga skäl har delats upp i två segment som växlar utställningsplats. Som framgår av titeln behandlar utställningen måleriets samtida problematik som ett utvidgat fält utifrån två parametrar. Å ena sidan en utvidgning av måleriets traditionella uttrycksmedel till att omfatta andra medier som fotografi, video, skulptur, performance, trycktekniker, teckning och installation. Å andra sidan är innehållslig utvidgning långt utöver estetiska frågeställningar. Det är i denna skärningspunkt som måleriet fortfarande framstår som levande med en inneboende potential att förnya sig.

Del I: Polly Apfelbaum, Jutta Koether, Imi Knoebel, Guillermo Kuitca, Abigail Lane, Nahum Tevet och Yukinori Yanagi.

Del II: Uta Barth, Paul McCarthy, Rudolf Stingel, Rémy Zaugg, Diana Thater, Jessica Stockholder och Luc Tuymans.