Painting – the extended field

Polly Apfelbaum, Uta Barth, Imi Knoebel, Jutta Koether, Guillermo Kuitca, Abigail Lane, Paul McCarthy, Rudolf Stingel, Jessica Stockholder, Nahum Tevet, Diana Thater, Luc Tuymans, Yukonori Yanagi, Rémy Zaugg
13 oktober 1996 - 20 april 1997
Curator: David Neuman

Utställningen är ett samarbete med Rooseum, Malmö och skall uppfattas som en helhet som av utrymmesmässiga skäl har delats upp i två segment som växlar utställningsplats. Som framgår av titeln behandlar utställningen måleriets samtida problematik som ett utvidgat fält utifrån två parametrar. Å ena sidan en utvidgning av måleriets traditionella uttrycksmedel till att omfatta andra medier som fotografi, video, skulptur, performance, trycktekniker, teckning och installation. Å andra sidan är innehållslig utvidgning långt utöver estetiska frågeställningar. Det är i denna skärningspunkt som måleriet fortfarande framstår som levande med en inneboende potential att förnya sig.

Del I: Polly Apfelbaum, Jutta Koether, Imi Knoebel, Guillermo Kuitca, Abigail Lane, Nahum Tevet och Yukinori Yanagi.

Del II: Uta Barth, Paul McCarthy, Rudolf Stingel, Rémy Zaugg, Diana Thater, Jessica Stockholder och Luc Tuymans.