Lara Schnitger – My other car is a broom

12 mars - 5 juni 2005
Curator: Richard Julin

Lara Schnitgers arbetsmaterial är tyg. Karaktärer i blommigt och rutigt utmanar varandra i verken som rymmer humor, erotik och politik. Hennes arbeten liknar både kläder såväl som arkitektur.

”Schnitger är en viktig del av en ny, ung konstscen i Los Angeles som är mycket aktiv och mångfacetterad. Hennes skulpturer och installationer har en känsla av storstad kombinerat med det hemgjorda, hantverksmässiga”, beskriver Richard Julin, utställningens curator.

I dialog med tidigare centrala arbeten har konstnären skapat en mängd nya verk för utställningen på Magasin 3. I verket Gridlock utgår hon från japanska byggarbetsplatser, tibetanska böneflaggor och valrörelsen i USA. My Other Car is a Broom är den första presentationen av Lara Schnitger i Sverige. Hon är född i Nederländerna 1969 men bosatt i Los Angeles och har ställt ut i Europa såväl som i USA och Asien.