Katharina Grosse – Infinite Logic Conference

27 mars - 6 juni 2004
Curator: Richard Julin

Utställningen Infinite Logic Conference på Magasin 3 Stockholm Konsthall är den första presentationen av den tyska konstnären Katharina Grosse i Sverige. Katharina Grosse gör målningar direkt på arkitektur, i rum och på duk. På Magasin 3 Stockholm Konsthall har Grosse arbetat i två av utställningssalarna. Hon använder sig av en spraypistol när hon gör enorma, icke figurativa, målningar på väggar, golv och tak. Grosse låter här, för första gången, utplacerade föremål ingå i verket – en säng, böcker och kläder blir del av hennes målning. Dessutom gör hon, i samma teknik, upp till tolv meter långa målningar på duk för rummen.

Måleriet växer fram fläckvis, närmast organiskt sprider det sig över ytorna hon täcker med skikt av intensiva färger. Resultatet involverar hela rummet och ger en känsla av rörelsen under arbetet, hur det droppat, runnit, målats över. Det är kraftfullt unikt måleri. Få har sett flera av hennes arbeten i verkligheten eftersom de flesta bara finns under utställningsperioden för att sedan målas över.

Grosse förhåller sig till den konsthistoriska måleritraditionen och för tankarna till det amerikanska färgfältsmåleriet (colour field painting) men även till andra uttryck och genrer. Richard Julin, utställningens curator, säger: ”Under arbetet har vi diskuterat behovet att förklara betydelsen av det abstrakta. Titeln på utställningen är en kommentar till strävan att förstå, eller dess motsats: att låta det abstrakta få vara abstrakt.”

Katharina Grosse är en av de mer omtalade samtida konstnärerna. Hon fick uppmärksamhet för sitt måleri på 90-talet. Efter att ha arbetat i mer traditionell teknik med pensel på duk har hon allt mer övergått till att använda spraypistol och måla större ytor. Förutom rum så har hon i Auckland, 2001, haft en stor affischtavla som underlag och år 2002 målade hon fasaden på Birmingham Central Library. Grosse har bland annat haft separatutställningar på Chinati Foundation, Marfa, Texas, 1999, White Cube i London, 2002 och Kunstmuseum St. Gallen, 2002. Under föregående år har Grosse deltagit i grupputställningar på bl.a. CASO i Osaka och Kiasma i Helsingfors.

Magasin 3 Stockholm Konsthall publicerar en katalog en månad efter utställningens början där man kan följa det fascinerande arbetet med utställningen och hur den vuxit fram. Till katalogen har Lars Mikael Raattamaa (född 1964) skrivit en essä som är fristående men där bilder på Grosses måleri varit utgångspunkten. Raattamaa skriver arkitekturteoretiska texter och politisk poesi i en stil som är en blandning mellan debattartikel och essä. Han är ett uppmärksammat namn i den svenska samtidspoesin och har gett ut de rosade publikationerna Helgonlegenderna: väv (Albert Bonniers Förlag, 2000) och Politiskt våld (OEI Editör i samarbete med Modernista, 2003).