Baselitz + Hill

Georg Baselitz, Carl Fredrik Hill
24 september 1995 - 14 januari 1996
Curator: David Neuman

Fyra skulpturer och elva målningar från perioden 1993-1996 av den tyske konstnären Georg Baselitz första utställning i Stockholm. Verken presenteras på Magasin 3 tillsammans med teckningar av den svenske konstnären Carl Fredrik Hill (1849-1911). Georg Baselitz har under en längre tid haft en relation till Sverige i och med sitt intresse för Carl Fredrik Hill. Detta intresse har bland annat resulterat i en bok av Baselitz om Hill. Magasin 3 utvecklar nu denna relation genom att ställa ut ett urval av Carl Fredrik Hills verk, ca 100 teckningar från privata och offentliga samlingar, som om Carl Fredrik Hill vore en samtida konstnärskollega till Georg Baselitz.