Marijke van Warmerdam

Nieuwer Amstel , Netherlands
1959

Marijke van Warmerdam föddes 1959 i Nieuwer Amstel, Nederländerna. Hon bor och arbetar i Amsterdam och Karlsruhe. van Warmerdam är rådgivare vid Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam och har en professur vid Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Karlsruhe.

van Warmerdams arbete involverar ofta repetitiva och långsamma skeenden, till synes fria från en pådrivande handling. Hon arbetar med film, fotografi och skulptur. van Warmerdams filmer kan beskrivas som betraktelser av vardagliga situationer och miljöer. I motsats till filmmediets klassiska berättarstruktur med ett tydligt narrativ, som för handlingen framåt till en slutgiltig upplösning, ligger van Warmerdams intresse i skildringen av nuet. Hennes filmverk skapar på så sätt loopade, meditativa sekvenser. Genom att återupprepa detaljer ur vardagens betraktelser kan filmerna ses som ett försök att bryta vårt linjära förhållningssätt till tiden.

van Warmerdam fick sitt första globala erkännande med sina loopade kortfilmer under Venedigbiennalen 1995. Sedan dess har hon ställt ut internationellt och finns representerad i samlingar som Centre Pompidou, Paris; Sammlung Hoffman, Berlin; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo och Stedelijk Museum, Amsterdam.

Foto: Lee Jong Min / ACC Gwangju, KR.