Wim Delvoye, 1965

Chantier V

1995
Stål, porslin, rör
140 x 632 x 162 cm
Magasin III samling

I grund och botten vill jag använda ett objekt som, vid utsmyckning, kommer att bli overkligt. Betongblandare kontra ornament, det råa kontra det förfinade, arbete kontra fritid.   Wim Delvoye

Wim Delvoye frossar i konkreta krockar mellan helt olika estetiska uttryck. I direkt kontrast till formen följer funktionsprincipen, han lägger till ornament på rena nyttoföremål. Cementblandare täcks av barocka arabesker och fullskaliga skulpturer av byggnadsmaterial, såsom dumprar och frontlastare, är utförda med spetsliknande gotiska filigranmönster.

I Chantier V placerar Delvoye massiva rör, som vanligtvis ligger dolda under marken, på ömtåliga balustradpelare av porslin. Denna obalans mellan material, en märklig kombination av det feminina och det maskulina, förvirrar tolkningen av skulpturen genom att vända alla kulturella koder upp och ned. Råstål är ett välbekant material inom den minimalistiska konsten, ett förväntat val i samtida skulptur, men de utsmyckade pelarna som är dekorerade med kurtisscener i fransk 1700-talstil besläktad med Jean-Honoré Fragonard är tydligt borgerlig. Fysikens och estetikens lagar säger oss att så tunga rör inte hör hemma här, men på något vis resulterar denna betänkliga balans i en oväntad jämvikt.

Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator, september 2012