Lawrence Weiner, 1942 – 2021

Catalog #1029

2009
Installation, vinyltext på vägg
Magasin III samling

Verken som jag skapar berör människors relationer till sakerna de använder för att göra konst.   Lawrence Weiner

Lawrence Weiner blev under 1960-talet en av förgrundsgestalterna för den konceptuella konsten då konstnärer förkastade det konstnärliga objektet och traditionella skapandemetoder. Företrädarna för den nya rörelsen ställde sig frågan vad konst är, vilka material den kan skapas av och hur den presenteras.

Weiner har kommit att bli uppmärksammad främst för sina vägginstallationer där han arbetar med språk för att undersöka tingen som ständigt omger och påverkar oss. Med en distinkt minimalistisk stil applicerar Lawrence Weiner med sprayfärg eller vinyltext ord direkt på väggen som både utifrån innehåll och visuellt uttryck uppmanar till eftertanke och samtal. Hans kortfattade fraser fungerar på flera nivåer, och genom att kommunicera direkt med betraktarna, förlitar han sig på deras konstnärliga tolkning och kontemplation för att nå en sorts transcendens.

Catalog #1029 skapades ursprungligen för en utställning i Israel 2009, men verket är inte platsspecifikt. Weiner anser inte att tid och plats för utställningarna är viktiga faktorer i hans arbete; för honom står varje person, oavsett kultur, inför samma existentiella problem. Eftersom språket är en grundläggande del av hans arbete presenterar Weiner alltid verket på det lokala språket och till den här installationen har han gjort en svensk version.

Tessa Praun, intendent, september 2012