Walter De Maria

Albany , California , USA
1935 – 2013

Walter De Maria föddes 1935 i Albany, 2013 avled han i Los Angeles. De Maria studerade måleri och konst vid University of California. Han tillbringade större delen av sitt liv i New York där han bodde och arbetade i en kombination av hem och ateljé. Staden hyser två permanent installerade verk av honom, upprättade och förvaltade av Dia Art Foundation; The Broken Kilometer (1979) och The Earth Room (1977), båda sällsynta stillsamma rum mitt i SoHos hektiska gatuliv.

De Marias verk ger materiell form åt grundläggande enheter som används för att kategorisera världen, som till exempel 1 meter eller 1 kilometer. Med sin bas i minimalismen var hans intention att radikalt reducera formen och att inte låta det finnas något i själva konstobjektet som kunde anses överflödigt eller uttrycksfullt. Hans verk har ofta en aura av diskret perfektion. I likhet med de flesta minimalisterna fann De Maria tanken på att arbeta direkt från koncept till industriellt producerade objekt spännande. Han ville, som han själv uttryckte det, göra verk som var ”perfekt fokuserade på sig själva och inbegriper mer än det synliga.” Hans verk växte ur San Franciscos livaktiga konstscen under det sena 1950-talet, där han spelade trummor i ett jazzband och deltog i ”happenings”. Som student vid Berkeley tillbringande han mycket tid med naturvetare och geologer. Hans tidiga jordverk hade formen av iscensatta aktioner och direkta interventioner i naturliga och urbana landskap. Många av hans verk kombinerar den minimalistiska impulsen och stämningen i de tidiga jordverk med känslan av dramatisering som är karakteristisk för ”the happening”.

Porträtt:
Waler De Maria, Two Lines Three Circles On The Desert, 1969
Mojave Desert, California
Still Photograph from the film
© The Estate of Walter De Maria