Historia

Magasin III – Kort historik.

I början på 1980-talet förde Robert Weil och jag en dialog kring att starta en alternativ plattform för visuell samtidskonst i Stockholm. Influenserna från den tidens New York City ”art scene” var mycket starka på all kultur – så initialt kom även Magasin III att hämta mycket av sin inspiration från USA och i synnerhet från New York.

Känslan av att vi i Sverige skulle gå ”miste” om mycket om Magasin III inte agerade och fyllde ett tomrum var som ett outtalat mantra de första åren. Det blev väldigt tidigt uppenbart att vi kunde vara en viktig skandinavisk och nationell konstarena: möjligheterna att bjuda in och introducera den internationella konstscenen på Magasin III var oändliga.

Under snart 30 år har vi erbjudit konstnärer att utveckla, förändra och experimentera med sitt konstnärskap. Vi har alltid börjat med idén, nästan aldrig frågat ”är detta möjligt?” Vårt starkaste stöd har vi alltid fått från konstnärerna. Dessa briljanta individer som fortsätter att utforska vår värld och då och då återkommer till oss på Magasin III för att visa upp sina nya tankar.

Den unika visionen, det enorma operativa stödet och det självklara i att konst och kultur i största allmänhet är bland det viktigaste som finns i vårt samhälle kom från Robert Weil, ordförande för Familjen Robert Weils Stiftelse samt Proventus AB. Han har drivits av övertygelsen att den konstnärliga processen har så mycket att ge andra discipliner och individen i synnerhet. Robert Weil har med en säker hand genom sitt personliga engagemang sett till att Magasin III kunnat utvecklas från en mindre alternativ konsthall till ett enastående samtidsmuseum för konst.

Vi som arbetar på Magasin III har från dag ett haft en fantastisk utgångspunkt för att förvalta vårt mycket speciella uppdrag. Genom vår hemsida kan man ta del av vad Magasin III gjort genom åren: samarbeten med en mängd konstnärer som lett till nya konstverk, utställningar, offentliga samtal, podcasts, filmer, böcker, konserter och performances, samt inte minst det fortsatta skapandet av en fascinerande samling. Jag hoppas att det framgår vilken otrolig resa detta har varit och att vi lyckats med vår föresats att bidra till att ny konst hela tiden kan skapas.

I framgångens tecken arbetar vi vidare med nya utmaningar: ett idogt arbete att utvidga, bevara, och visa en otroligt mångfacetterad samling som i sin helhet speglar mycket av vårt arbete, att öka tillgänglighet till vår historia, skapa förutsättningar för satellitprojekt på andra platser ute i världen och inte minst att fördjupa vår relation till konsten och konstnären.

David Neuman
Styrelseordförande

Magasin III Museum for Contemporary Art är en fristående kulturinstitution inom den privatägda koncernen Proventus AB samt Familjen Robert Weils stiftelse. Stiftelsens syfte är att främja bildkonst, performativa discipliner och film såväl som utbildning, hållbarhet och demokrati samt att överbrygga politiska klyftor.

David Neuman. Photo: Mathias Johansson.