Stängt tills vidare

Den 22 januari 2024 drabbades vi av en vattenskada i samband med omfattande byggarbeten som pågår i hela byggnaden. Mitt i kaoset stod några stjärnor rätt och ingen konst skadades. Men vi ser tyvärr ingen annan möjlighet än att hålla stängt så länge som de omfattande byggarbetena pågår. I dagsläget vet vi inte när museet kan återöppna.

Det är minst sagt ledsamt att exempelvis presentationen av Paweł Althamers Emissaries of Light endast hann vara öppen under en helg, och att Sirous Namazis Pending, Fatima Moallims presentation i biblioteket och grupputställningen Skin of the Soul inte kan fortsätta.

Vi återkommer med vidare information under våren.

Tessa Praun
Museichef & chefsintendent