Magasin 3 ArtPod #6, 2013

Inspelat 19 april 2013

Inbjuden gäst i studion är Hussein Amirsadeghi (London), förläggare, skribent och redaktör och tidigare dokumentärfilmare. Han arbetar just nu med en publikation om den nordiska konstscenen tillsammans med Thames & Hudson, ett av de mest inflytelserika internationella förlagen inom konst, form och arkitektur. I avsnittet diskuteras också New York Times-artikeln ”Partner Without the Prize” (17 april) som tar upp problematiken kring när endast en person i en kreativ duo uppmärksammas.

Språk: engelska

Längd: 22:12

M3 Artpod
Dela: