Magasin 3 ArtPod #2, 2013

Inspelat 17 januari 2013

Varför är officiella oljeporträtt ofta problematiska? SVT:s nya kultursatsning ”Konstkuppen” tas också upp; är det bra eller dåligt när konsten populariseras? Avslutningsvis diskuteras kärleksaffären mellan konstvärlden och lyxvarumärken, kommer den att fortsätta?

Språk: engelska

Längd: 24:08

M3 Artpod
Dela: