Magasin 3 ArtPod #4, 2013

Inspelat 16 mars 2013

Är det problematiskt när konstkritiker ändrar åsikt? Diskussionen tar avstamp i frågan utifrån den amerikanske konstkritikern Peter Schjeldahl och hans uppfattning om Gustav Klimts målning Portrait of Adele Bloch-Bauer I. Specialinbjuden gäst är Niclas Östlind, curator och doktorand i fotografisk gestaltning.

Språk: engelska

Längd: 29:45

M3 Artpod
Dela: