Works from the collection

Pedro Cabrita Reis, Mircea Cantor, Anna Gaskell, Annika Elisabeth von Hausswolff, Jonathan Meese, Cindy Sherman, Dan Wolgers
19 februari - 5 juni 2005
Curator: Richard Julin

Magasin 3 Stockholm Konsthall har samlat verk från sina utställningar sedan 1987, men regelbundna förvärv görs även utanför utställningsprogrammet. Idag anses samlingen som en av Europas viktigaste av samtida konst.

I konsthallens första sal presenteras fotografier av Anna Gaskell, Annika von Hausswolff, Jonathan Meese, Cindy Sherman och Dan Wolgers – samtliga verk som ej tidigare har ställts ut på Magasin 3. I en annan sal återfinns Pedro Cabrita Reis storslagna installation som gjordes speciellt för utställningen The Silence Within, 2001 på Magasin 3. Den portugisiske konstnären har utifrån måleriet närmat sig arkitekturen och byggt ett landskap av glasskivor som belyses underifrån.

Sista salen visar den rumänske konstnären Mircea Cantors videoverk The Landscape Is Changing där demonstranter tågar genom staden med spegelbeklädda skyltar som reflekterar och förvränger stadsbilden av Tirana, Albanien.