Smadar Dreyfus

11 september - 13 december 2009
Curator: Tessa Praun

Smadar Dreyfus intresserar sig för hur mening skapas men även förvrängs i mötet mellan det vi uppfattar med våra ögon och det vi hör. I flera verk har hon separerat bild och ljud för att skapa olika perspektiv på samma situation. Hon undersöker hur rösten förkroppsligar sociala relationer och medlar mellan individ och kollektiv. Avgörande för hennes arbetssätt är även att hon ofta utgår från dokumentärt material men undviker dokumentära konventioner.

Utställningen är Smadar Dreyfus första i Norden och presenterar tre av hennes verk, varav det allra senaste är en storskalig installation med titeln Mother’s Day (2006-08). Med ljudupptagningar från firandet av Mors dag vid den israelisk-syriska gränsen på Golanhöjderna undersöker Dreyfus röstens roll och påverkan i det offentliga rummet på denna omtvistade plats.

Genom att alternera ljudupptagningar med tysta bilder i installationen, och med hjälp av hennes arkitektoniska intervention av rummet, försätter Smadar Dreyfus betraktaren i en position av delaktighet, involverar dem i en upplevelse som överträffar rollen som observatör.

Curator: Tessa Praun