Skin of the Soul

Carin Ellberg, Noa Eshkol, Anton Henning, Susanne Henriques, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Markus Schinwald, Linnéa Sjöberg, Olle Skagerfors, Geraldine Swayne, Sixten Sandra Österberg
9 september 2023 - 21 januari 2024
Curatorer: Tessa Praun, Sofia Ringstedt

Samlingspresentationen Skin of the Soul utforskar kroppen som både en plats för våra inre upplevelser och en barriär som skyddar oss. Verken i utställningen undersöker hur känslor som sorg, rädsla, lust och begär kan manifestera sig fysiskt, och hur våra fysiska upplevelser i gengäld kan lämna djupa emotionella spår.

Verken relaterar på olika sätt till samspelet mellan det yttre och inre livet, och till det mänskliga behovet av att tillåta saker att leta sig in eller ut. Kroppen kan vara både laddad och avväpnande, i kontroll eller dominerad. Ofta är den även förbunden med kulturella och sociala konventioner. Detta återspeglas i gestaltningar av intima samexistenser, kroppsliga iscensättningar av det mänskliga undermedvetna, liksom uttryck för drifter och begär. Flertalet verk ställer sig i bjärt kontrast mot samhälleliga föreställningar och utmanar snäva normer kring kropp, god smak och tabun.


Utställningens curatorer: Tessa Praun & Sofia Ringstedt

Lisa Boström Kommunikationschef
Antoine Deeb Administratör
Hedvig Furuhagen Kommunikatör
David Hamati Lokalansvarig & tekniker
Oliver Krug Senior registrator
Olga Krzeszowiec Malmsten Intendent
Thomas Nordin Chefstekniker
Tessa Praun Museichef & chefsintendent
Marinela Radic Ansvarig värd & assistent
Erik Rask Tekniker & konservator
Sofia Ringstedt Intendent (vikarie)
Ester d’Avossa & Jacob Varnauskas Praktikanter
Alexander van Leer & Niklas Pohlman Externa tekniker