Richard Long

7 oktober 1990 - 30 januari 1991
Curator: David Neuman

De fyra verk som presenteras utgörs av en cirkelform av röd skiffer, en linje av vit onyx samt två så kallade ’gyttjemålningar’ på duk. Konstnären har arbetat med former utifrån geometriska principer i vilka de naturmaterial han har valt, behåller en egen form. Richard Long är född 1945 i Bristol, England. I slutet av 60-talet blev han uppmärksammad för sina konstverk bestående av långa ensamma vandringar och dokumentation av dessa. Till skillnad från den amerikanska falangen av land art-rörelsen, arbetar Richard Long på ett mer subtilt sätt i och med landskapet. Verken som presenteras på Magasin 3 representerar hur Long även vandrar in i konstens rum vilket lämnar spår som dokumenteras av konstnären.