Otherworldly

Annika Elisabeth von Hausswolff, Anish Kapoor, Charles Long, Pipilotti Rist, Per B Sundberg
28 september 2013 - 8 juni 2014
Curator: Bronwyn Griffith

Verken som presenteras i Otherworldly visar att seendet inte är en passiv aktivitet, utan snarare en kreativ sådan, som engagerar både de medvetna och omedvetna delarna av hjärnan. Våra livs-erfarenheter påverkar hur vi läser och tolkar det vi ser och genom mötet med det oväntade stimuleras vi att se saker på nytt. Genom storlek, rumslighet och process utforskar verken i Otherworldly den estetiska perceptions- och upplevelseakten.