Meriç Algün – A Glossary of Distance and Desire

1 april - 17 december 2023
Curator: Sofia Ringstedt

Genom rumsliga installationer och funna objekt tar Meriç Algün upp frågor om identitet, gränser, språk och relationer. Hennes tidiga verk behandlar erfarenheten av sociala och politiska skillnader mellan hennes födelseort Istanbul och hemstad Stockholm, och den auktoritära byråkrati många människor möter när de korsar nationella gränser. Algüns konstnärliga metod tar ofta avstamp i research eller personliga erfarenheter, som blir till verk i formen av arkiv över idévärldar och tankegods med egna logiska system. 

Separation, begär och relationer är centrala begrepp i de verk som presenteras i utställningen. I installationsverket A Glossary of Distance and Desire (2019/2023), som gett utställningen dess titel, är ett hundratal föremål placerade på färgstarka podier i geometriska former. Installationen är en lekfull ansats till att skapa en vokabulär för att tala om kärlek, begär och splittring. Bland föremålen återfinns fossiler, bilder, böcker, ljud och ordboksurklipp. 

Verket Eternity 1988–∞ (2019–pågående) består av en samling helsidesannonser för Calvin Kleins parfym Eternity. Under de 35 år som Eternity marknadsförts har den amerikanska fotomodellen Christy Turlington varit dess ansikte utåt. I annonserna porträtteras Turlington med olika män och barn som ska föreställa hennes lyckliga familj. Sedan 2017 porträtteras hon intill sin man i verkliga livet. Eternity 1988–∞ är en dråplig påminnelse om hur kapitalismen kan profitera på vår ständiga längtan efter den eviga kärleken. 

Algüns tre verk dröjer sig kvar i kärlekens oförutsägbara ovisshet, vilket kan te sig både tilldragande och skrämmande. Tillsammans drar verken paralleller mellan destruktiva försök att kontrollera, äga sitt begär och den exploaterande sidan i människans relation till naturen. Likt kärleks-objektet besitter naturen den ofrånkomliga egenskapen som någonting ytterst annat än oss själva. Utställningen Meriç Algün – A Glossary of Distance and Desire kan ses som ett försvarstal till kärlekens outgrundlighet och hur acceptans av det okontrollerbara är dess förutsättning.

Utställningens curator: Sofia Ringstedt

Lisa Boström Kommunikationschef
Antoine Deeb Administratör
Hedvig Furuhagen Kommunikatör
David Hamati Lokalansvarig
Oliver Krug Senior registrator
Olga Krzeszowiec Malmsten Intendent
Thomas Nordin Chefstekniker
Tessa Praun Museichef & chefsintendent
Marinela Radic Ansvarig värd & assistent
Erik Rask Tekniker & konservator
Sofia Ringstedt Intendent (vikarie)
Jacob Varnauskas Praktikant