Matts Leiderstam – Grand Tour

19 februari - 5 juni 2005
Curator: David Neuman

I sitt verk Grand Tour låter Matts Leiderstam samtiden möta det förgångna. Den stora bildningsresan till Italien, ’Grand Tour’, var ett måste för europeisk överklass och konstnärer från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. Genom ett lekfullt förhållningssätt speglar Leiderstam konsthistorien i en nutida homoerotisk kontext och öppnar upp för en alternativ tolkning av den. Verket visades i sin tidigaste version i samband med Venedigbiennalen 1997 och har sedan dess kontinuerligt utökats till ett gediget arkiv. Inför utställningen har Magasin 3 och Matts Leiderstam gemensamt tagit fram en utställningsarkitektur som kan anpassas till olika rum och kontexter.

I Grand Tour utgår Leiderstam från konsthistorien och kopierar, eller gör parafras på, målningar som ett led i en granskning av och fantiserande om historiska verk. Han belyser något som i originalet kanske enbart är antytt och avslöjar en gömd erotik i äldre landskapsmåleri. Samtidigt uppmanar Leiderstam till reflektion kring själva seendeprocessen och betraktarens fantasi som avgörande i mötet med ett konstverk och dess betydelse.

Matts Leiderstam agerar både gestaltare och betraktare i sin konst. I Grand Tour utgår han från konsthistorien och kopierar, eller gör parafras på, målningar som ett led i en närmare granskning av och fantiserande om historiska verk. Denna process beskriver Matts Leiderstam på följande vis:

”When I make copies today, it is not so much about likeness as it is about difference. To paint a copy after Nicolas Poussin or Claude Lorrain is an attempt to come closer to my thoughts about these landscapes – it is like strolling back into the forest again.” (”När jag gör kopior idag handlar det inte så mycket om likheter som om skillnader. Att måla en kopia efter Nicolas Poussin eller Claude Lorrain är ett försök att komma närmare mina tankar om dessa landskap – det är som att strosa tillbaka in i skogen.”) (översatt från An E-mail Conversation Between Peggy Phelan and Matts Leiderstam, Matts Leiderstam Works 1996-2001, Antenna, Stockholm, 2002)

Genom att visa på skillnader mellan original och kopia undersöker han sina egna tankar kring dessa målningar och erbjuder betraktaren ett alternativt sätt att se på konsthistorien. Han belyser något som i originalet kanske enbart är antytt eller förbisett och avslöjar den gömda erotiken i äldre landskapsmåleri. Samtidigt uppmanar Leiderstam med sitt arbete till reflektion kring själva seendeprocessen och betraktarens roll i denna – vars egen fantasi är avgörande i mötet med ett konstverk och uppkomsten av betydelse.

Med utgångspunkt i en utställningskatalog (Grand Tour – The Lure of Italy in the Eighteenth Century, Tate Gallery, 1996) och en guidebok för homosexuella män (Spartacus International Gay Guide, 1996, som tipsar om mötesplatser världen över) påbörjade Leiderstam arbetet med verket Grand Tour. Även andra platsspecifika projekt och kopior som producerats för olika institutioner världen över har adderats till arkivet. Idag består verket av målningar och tillhörande böcker som visar originalmålningarna. I utställningen kompletteras dessa med olika objekt för seendet såsom kikare, förstoringsglas och ljuslådor. Dessa lager av information och verktyg inbjuder betraktaren att medverka i den lek med blickar som Leiderstam härmed presenterar. När målningarna presenteras tillsammans med sina referenser skapas ett spänningsförhållande i tid och rum samt mellan betraktare, objekt och det som manifesteras i verken.

I samband med och i utställningen presenteras hemsidan www.grandtourexhibition.com som tjänar som katalog över verket och utställningen Grand Tour. Till denna har Jan Avgikos (konsthistoriker och skribent vars texter regelbundet publiceras i bl.a. Artforum, Parkett och Flash Art) och Jan Verwoert (gästprofessor på Konsthögskolan vid Umeå Universitet och skribent för Frieze, Springerin, Afterall och Camera Austria) bidragit med sina tankar kring verket Grand Tour.
Hemsidan är designad och programmerad av Bureau-K i Hamburg.