Matts Leiderstam – Grand Tour

INNEHÅLL:

Prolog av David Neuman, chef Magasin 3 Stockholm Konsthall
Souvenir., essä av David Neuman, chef Magasin 3 Stockholm Konsthall
Att se, utan att veta något, essä av Jan Avgikos, konstkritiker och historiker
Dokument om en sinnlig bildning, essä av Jan Verwoert, konstkritiker och skribent


I samband med utställningen presenterades hemsidan grandtourexhibition.com (ej längre i bruk), som tjänade som katalog över verket och utställningen Grand Tour. Denna CD-skiva innehåller materialet på hemsidan.

Utställningskatalog nr 31
Antal sidor: 29
CD-ROM


Språk: svenska och engelska
År: 2005
Utgivare: Magasin 3 Stockholm Konsthall

SLUTSÅLD


UTDRAG:

Souvenir. av David Neuman

På franska betyder det minne eller hågkomst. På engelska har betydelsen gått ett steg längre, bortom det metafysiska till det fysiska. Det blir ett faktiskt objekt, som man har skaffat sig eller fått på en plats, från en person eller under en tid, och som senare kommer att väcka detta minne till liv. Kombinationen av dessa två betydelser ger en uppfattning om bildningsresans syfte och de aktiviteter som den genererade under dess viktiga indoktrinering av de finare societetskretsarna i norra Europa. De unga männen, med siktet inställt på högre mål i deras framtida strävanden, skulle säkerligen dra nytta av erfarenheterna från sina resor. Men framför allt var dessa exkursioner utformade för det kunskapsmaterial som slutligen skulle ”tas med hem”.

Det faktum att de var män kan tolkas på olika sätt. Samhällets sociala normer var naturligtvis inte desamma som i dagens västerländska värld. Män reste, med eller utan eskort, kvinnor gjorde det inte, eller åtminstone mycket få av dem. Detta gjorde atmosfären väl lämpad för en ackumulering av ”kunskap” utan kvinnlig distraktion. Men som vi ser skapade det också en atmosfär av möjligheter, som också var fjärran från de sociala normer som dessa utmärkta unga män slutligen skulle återvända till.

Begreppet Grand Tour existerar än idag, men dess geografiska och ideologiska gränser har flyttats. (…)