Leonard Forslund

16 februari - 16 maj 1990
Curator: David Neuman

Utställningen presenterar ett unikt projekt: ett beställningsverk utfört av den svenske konstnären Leonard Forslund, född 1959 i Landskrona, utbildad vid Kongelige Kunstakademiet i Köpenhamn 1982-88. Under mer än ett års tid har konstnären arbetat med målningen Subjekt och dedikation M C M X C som mäter 2,5 x 29,8 meter. Den enorma målningen har delats upp i ett antal sektioner baserat på en demografisk struktur över världens befolkningsutveckling från den första folkräkningen och in i framtidens befolkningsexplosion. Det konstnärliga uttrycket vittnar om en medvetenhet om att mening uppstår i mötet mellan verk, betraktare samt i förhållande till konsthistorien och samhällssfären i stort. I verket gestaltas individuellt mänskliga betingelser i förhållande till tids- och rumsdimensionerna.