Konst i biblioteket: Jill Magid

18 november 2022 - 18 juni 2023

Foreign Body Ingested (Portrait of My Son), en ny produktion för Magasin III av den amerikanska konceptkonstnären Jill Magid, visas tillsammans med ett av Magids tidigare verk, Auto Portrait Pending.

Konstnären, författaren och filmskaparen Jill Magid (f. 1973) undersöker maktstrukturer på en intim nivå och utforskar de känslomässiga, filosofiska och juridiska spänningarna som finns mellan institutioner och individer. I sina fördjupande projekt omger sig Magid av auktoritetssystem, såsom statliga byråkratier, en underrättelsetjänst eller förvaltare av andra konstnärers kvarlåtenskaper. Hennes verk realiseras i en mängd olika medier, såsom skulptur, text och film. Utgångspunkten för Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) är ett mynt, en penny, som hör till konstnärens tidigare verk Tender, och som hennes unge son råkade svälja. I det nya verket är myntet fixerat i en specialgjord platinainfattning och fäst vid en silverkedja som har samma längd som sonens matsmältningsbana. Ursprungligen utgjorde Tender-myntet en del av ett offentligt konstverk, beställt under covid-19-pandemin. Magid intervenerade i den amerikanska ekonomin genom ett utspritt monument. Verket består av 120 000 pennies, nypräglade år 2020 och graverade längs kanten med orden ”THE BODY WAS ALREADY SO FRAGILE” och som sattes i omlopp.

I Auto Portrait Pending undertecknade Magid ett kontrakt med ett företag om att bli en diamant när hon dör. Kontraktet specificerar avtalet för hennes omvandling och detaljerna i hennes eventuella diamant. Vid hennes död kommer diamanten att skapas av kolet från hennes aska.

Auto Portrait Pending bryter ned konstnärens kropp för att cirkulera på konstmarknaden medan Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) förlänger denna gest efter att konstnärens verk cirkulerade genom hennes egen sons kropp.

Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) skapades sommaren 2022 i samband med en utställning av verk från Magasin III:s samling av Chris Burden, där Jill Magid bjöds in till en konstnärlig kommentar på denna konstnärens praktik.

Under den korta men intensiva perioden 1971–1973 skapade Chris Burden ett tjugotal aktioner som kom att spela en betydande roll för hans fortsatta arbete inom performance, collage, skulptur och installation. Burdens aktioner och performanceverk kan närmast liknas vid empiriska undersökningar av kroppens reaktion på yttre och inre påfrestningar. Genom det faktiska utförandet tillskansade sig Burden kunskap – kroppslig såväl som sinnlig – om vad det innebar att genomgå olika självupprättade prövningar och hur det påverkade honom och det sammanhang han befann sig i. Det finns 23 av dessa aktioner dokumenterade i den egenutgivna Deluxe Photo Book 1971–73, som utkom 1974. Burden såg boken som både ett fristående konstverk och arkivföring av hans tidiga performativa praktik och materialet från boken blev basen till utställningen på Magasin III.

Jill Magid bestämde sig för att reagera på Burdens verk genom att på liknande sätt utforska frihetsbegreppet, testa gränserna för vad som ligger inom de juridiska och etiska ramarna, samtidigt som verket integrerar den egna kroppen i konstnärliga praktiker. Samtidigt identifierade Magid en problematisk heroisk hållning i Burdens utmanande koncept, och som kontrast låter sina egna konstnärliga provokationer utgå från en sårbarhet och ett ifrågasättande, vilket möjliggör kritik mot sin egen priviligierade position.