James Turrell

23 oktober 1994 - 2 april 1995
Curator: David Neuman

Verket Dawning som gjordes särskilt för James Turrells utställning på Magasin 3 i Stockholm kom att bli den första och enda permanenta installationen på Magasin 3 Stockholm Konsthall. Det mörka rummet dedikerat konstverket rymmer ett ljus av måttlös dimension och taktila kvaliteter. I utställningen visades även andra verk, bl a Key Lime, Blind Sight och Still Light. Samtliga av Turrells installationer har enligt konstnären ambitionen att nå det ljus och visuella renhet man annars bara möter i drömmen och fantasin. Turrell hämtar inspiration ifrån sina erfarenheter som professionell flygare. James Turrell, född 1943 i Los Angeles lever nu i Arizona där han sedan 1975 arbetar med det storslagna projektet Roden Crater.