Gunnel Wåhlstrand

11 februari - 11 juni 2017
Curatorer: Bronwyn Griffith, David Neuman

Våren 2017 visar Magasin III en omfattande separatutställning med Gunnel Wåhlstrand (f. 1974), konstnären som skapat en extraordinär serie av storskaliga tuschmålningar på papper. Verken föreställer monumentala landskap, övertygande porträtt och fridfulla interiörer med fängslande kompositioner som lockar betraktaren att ta en närmare titt för att bättre förstå motivet och tekniken.

Gunnel Wåhlstrands samlade produktion omfattar endast ett 30-tal verk utförda under en 14 årsperiod. Utställningen på Magasin III är den första som samlar flertalet av hennes viktigaste verk.

Varje bild innehåller en gåta och det är endast genom måleri som jag kan lösa den.  – Gunnel Wåhlstrand

År 2003 överväldigade Gunnel Wåhlstrand Stockholms konstscen med sin examensutställning på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Den krävande tekniken och överdimensionerade skalan är en nästintill omöjlig kombination som prövar gränserna för vad som är tekniskt möjligt Det gav en första glimt av hennes visuella strävan att bättre förstå och på något sätt komma närmare sin egen familjehistoria.

Den enda förbindelse som Wåhlstrand hade till sin far under uppväxten var en låda med familjefotografier. För att fylla tystnaden som omgav hans liv och försvinnande började Wåhlstrand använda dessa fotografier som utgångspunkt för sitt konstnärskap. Tuschlaveringarna appliceras i successiva skikt som gradvis fyller det vita pappret genom en process som konstnären liknar vid att långsamt framkalla ett fotografi. Under årens lopp har valet av motiv breddats till att omfatta hennes mors familj, landskap där figurerna tas bort helt och nyligen sina egna fotografier.

Gunnel Wåhlstrands verk ger uttryck åt en latent laddning som på något sätt överskrider tiden. Vanliga familjesnapshots omvandlas till något mer universellt när de utnyttjar och blir del i ett kollektivt minne.

I samarbete med Museum Boijmans Van Beuningen
Utställningen med Gunnel Wåhlstrand reser vidare till museet Boijmans Van Beuningen i Rotterdam sommaren 2017 där den visas 24 juni – 24 september 2017.

Bok Gunnel Wåhlstrand
En rikt illustrerad bok ges också ut i samband med utställningen. Förord av David Neuman. Dramatiken Lars Norén har specialskrivit en text utifrån Wåhlstrands verk. Boken innehåller även ett samtal mellan Gunnel Wåhlstrand och Bronwyn Griffith. Gunnel Wåhlstrands samlade konstnärskap är representerad i boken som är rikt illustrerad med reproduktioner av alla hennes verk.

Publikationen är formgiven av Stefania Malmsten och ges ut av förlaget Art & Theory. Läs mer