Fleeing away from what bothers you most

Jumana Emil Abboud, David Perlov, Raeda Saadeh, Gil Marco Shani, Jan Tichy, Jean-Luc Vilmouth
17 mars - 17 juni 2007
Curator: Elisabeth Millqvist, Sarit Shapira

Grupputställningen Fleeing away from what bothers you most innehåller, foto, film, skulptur och måleri av konstnärer som är, eller har varit, verksamma i israeliska och palestinska regioner. Sarit Shapira lyfter fram sex konstnärskap och deras förmåga att förvandla omständigheterna i regionen, mellersta östern, till något imaginärt, abstrakt med konstnärliga och samtida kvalitéer. Hos många av konstnärerna dominerar ett icke-politiskt förhållningssätt – ett undvikande som kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande i sig själv. Titeln hänvisar till detta förhållningsätt som också utgör länken mellan konstnärskapen. Utställningen är Sarit Shapiras första egna utställning som associerad curator för Magasin 3 Stockholm Konsthall.