Jan Tichy, 1974

DIMONA

2006
Pappersmodell, videoprojektion och bläckstråleutskrifter
1/2 + 1 ap
Magasin III samling