FEM AMERIKANSKA KONSTNÄRER / FIVE AMERICAN ARTISTS

Lynda Benglis, John Chamberlain, Joel Fisher, Mel Kendrick, Robert Therrien
31 januari - 10 april 1988
Curator: David Neuman

Invigningsutställningen på Magasin 3 Stockholm Konsthall presenterar fem amerikanska konstnärer med vardera två verk. Verken består av traditionella material som brons, trä och metall men präglade helt enligt varje konstnärs unika förhållningssätt till skulptur som medium och begrepp. Konstnärerna är födda mellan 1947-49 och tillhör den s k New Yorkskolan – en grupp målare och skulptörer spridda över två till tre generationer i efterkrigstidens USA. De fem konstnärerna har även gemensamt att de funnit sin egenart som skulptörer genom ett engagemang i måleriet och ett avståndstagande från minimalismen.