Barry X Ball

19 mars - 4 juli 1993
Curator: David Neuman

Skulpturerna som ställs ut på Magasin 3 Stockholm Konsthall ingår i Fas Fyra i den av konstnären kallade THE NOT PAINTING COLLECTION. De sex verken, även kallade ”composite constructions” är inspirerade av konstnärens intresse för den traditionella romersk-katolska kyrkan, se t. ex användandet av guld och repetitiva svartvita ränder som var vanliga för kyrkor i 1300-talets Toscana. Barry X Ball, född 1955 i Kalifornien, uppfostrades enligt en kristen fundamentalistisk lära. Sitt intresse för konstskapandets religiösa sammanhang och i synnerhet för medeltida ikoner utvecklades på 70-talet sedan konstnären flyttat till New York där han fick möjlighet att studera mästerverk i museisamlingar. Hans konst är även inspirerad av samtida formalistiska begrepp och ett analytiskt förhållningssätt till konstbegreppet. Alla beslut som rör konstskapandet är viktiga för dess betydelse som helhet: form, material, t o m lådan i vilken konstverken transporteras.