Hausswolff, Wilson, Weegee

Annika Elisabeth von Hausswolff, Weegee, Jane and Louise Wilson
19 augusti - 10 december 2000
Curator: Richard Julin, David Neuman

Annika Elisabeth von Hausswolff

Annika von Hausswolff, född 1967, visar ett nytt verk bestående av ett antal bilder installerade tillsammans med vardagsobjekt. Det nya verket har sin utgångspunkt i en serie av elva bilder som visades på förra sommarens Venedigbiennal. Även dessa visas nu för första gången i Sverige på Magasin 3. Annika von Hausswolff är en av Sveriges mest uppmärksammade yngre konstnärer och har förutom Venedigbiennalen bland annat ställt ut på Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, Institute of Contemporary Art i London och São Paulo Biennalen.

 

Mer om konstnären

Jane and Louise Wilson

Jane & Louise Wilson, födda 1967, bor och är verksamma i London. Wilsons, förra årets Turner-prizefinalister, visar sitt senaste verk Las Vegas Graveyard Time. Tillsammans med detta verk presenteras ett urval fotografier ur konstnärernas produktioner från de senaste åren. Wilsons, som är tvillingar, undersöker i sin konst rumsligheters relationer till maktstrukturer. De har bland annat skapat verk som Stasi City, som relaterar till den östtyska underrättelsetjänsten och Parliament, där Storbritanniens regeringsbyggnader används som motiv.

Weegee

Weegee (Usher Fellig, 1899-1968), skapade framför allt under 1930- och 40-talet sina unika fotografiska verk där de mest kända fotografierna visar mordscener, självmord och katastrofer av olika slag. Andra berömda fotografier är paren i biografmörkret, badare på Coney Island och societetsdamer som anländer till en gala. Bilderna visar ett samhälle med sociala klyftor och orättvisor, kriminella grupperingar och människor som inte riktigt passar in. Weegee levde och arbetade som pressfotograf på Manhattan i New York. Hans verktyg, förutom kameran, var en specialanpassad bil med polisradio och framkallningsutrustning. Hans betydelse som inspiratör för yngre generationer kan inte nog betonas. Detta är den första stora utställningen med Weegee i Sverige där Magasin 3 visar 227 unika fotografier, alla kopierade av Weegee själv. Bilderna har valts ur Sammlung Berinson, Berlin. Denna del av utställningen är en samproduktion med Rupertinum i Salzburg samt Museum of Modern Art i Oxford.