Hausswolff, Wilson, Weegee

Annika Elisabeth von Hausswolff, Weegee, Jane and Louise Wilson
19 augusti - 10 december 2000
Curator: Richard Julin, David Neuman

De deltagande konstnärerna har olika infallsvinklar till det dokumentära bildspråket. Utställningen vill genom de tre konstnärskapen visa hur makabra historier, osynliga krafter och rädsla inför det oväntade är en del av vardagen och synliggörs i konsten. Annika von Hausswolff visar för första gången i Sverige ett nytt verk bestående av en serie bilder visade på Venedigbiennalen 2000, nu installerade tillsammans med vardagsobjekt. Jane & Louise Wilsons verk inkluderar Stasi City, som relaterar till den östtyska underrättelsetjänsten och Parliament, där Storbritanniens regeringsbyggnader används som motiv. Bilderna av Weegee är vintage prints från Berinsons samling, Berlin.