Program

Christine Ödlund, ”Stress Call of the Stinging Nettle”. Konsert och samtal på Dome of Visions, KTH

Datum: fredag 26 februari 2016 kl. 17 - 19
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79
Språk: Svenska
Utställning: Aether & Einstein

Christine Ödlund har tidigare spenderat tid på KTH:s institution för ekologisk kemi där hon undersökt hur växter, och framför allt brännässlor, kommunicerar med varandra vilket bland annat resulterat i akvarellen Stress Call of the Stinging Nettle (2010), som även är ett partitur. Detta verk kommer att visas i utställningen på Magasin III.

Den 26 februari ges i KTH:s Dome of Visions både en konsert där elever från Kungliga Musikhögskolan tolkar partituret till Christine Ödlunds verk Stress Call of the Stinging Nettle, samt ett samtal mellan Christine Ödlund och Anna-Karin Borg Karlsson som är professor i organisk kemi vid KTH.

Konserten och samtalet är öppet för alla. Anmäl dig på eventets Facebook-sida!

Kvällen arrangeras av Dome of Visions i samarbete med Magasin III och Kungliga Musikhögskolan.