Studenter från Kungliga Musikhögskolan spelar på sina egentillverkade instrument under konserten.

Dela: