Samtal på Dome of Visions mellan curator Björn Norberg, Anna-Karin Borg Karlsson, professor i organisk kemi vid KTH samt konstnären Christine Ödlund.

Dela: