”Interiör och piano” (odaterad), ”Gamla telefonkontoret” (1880-82),
”Italiensk yngling vid vulkan” (odaterad) i utställningen The Drawing Room på Magasin III.

Dela: