Stor stadsfjäril

2019
Lin, silke och ull
Magasin III samling