Not the same

2002
Färgfotografi på aluminium
56 x 48 cm each
1/5
Magasin III samling