Tal R, 1967

Folk

2011
Kaninhudslim, pigment, aluminium och krita på duk
206 x 206 x 8 cm
Magasin III samling