Johan Tobias Sergel, 1740 – 1814

Brev med karikatyrer från Johan Tobias Sergel sannolikt till brukspatron Birger TRothoff

c. 1770
Penna och bläck på papper
Magasin III samling