Aspects of Plant and Man

2016
Nio målningar i pigment av brännässla, johannesört, mahogny, indigo, getapel, krapprot och bindemedel på papper
77,50 x 59,50 cm each
Magasin III samling