Rune Hagberg

Uppsala , Sweden
1924 – 2015

Rune Hagberg föddes 1924 i Uppsala, Sverige. Var verksam i Härnösand, Sverige, fram till sin död 2015.

I Hagbergs konstnärskap återfinns ett ihärdigt och konsekvent utforskande av tystnaden och slutenheten. I sin praktik närmade han sig dessa tillstånd genom en rad tekniker förankrade i måleri och teckning. Djupt influerad av zenbuddhismen och sin tids kalligrafiska riktningar arbetade han under 1950-talet till en början med tusch på papper i storskaliga verk. Hagberg, som var autodidakt, verkade i den konstnärliga riktning som kallas för spontanismen. Det faktiska utförandet, och framförallt det slumpmässiga vis som färgen och tuschet tog form på pappret, var en viktig del av verkens tillblivelse. Så småningom kom Hagbergs praktik att fokusera på en gradvis uppluckring av bildytan, ett slags eliminering av pappersarket, som för att närma sig idén om intet. Detta utforskande tog sig senare uttryck i skulpturala objekt.

Hagberg har ställt ut både i Sverige och utomlands, och är representerad i samlingarna på bland annat Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm; Moderna Museet, Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.