Miriam Bäckström

Stockholm , Sweden
1967

Miriam Bäckström är född 1967 i Stockholm, där hon idag bor och är verksam. Bäckström är utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Bäckströms arbete drivs av en förtätad studie av det symbiotiska och pendlande förhållandet mellan bild och verklighet i det mänskliga psyket.

Bäckström arbetar i olika medier, såsom fotografi, teater, installation, performance, film och text. Hennes tidiga verk som konceptuell fotograf involverade tekniskt exakta skildringar av inre rum – såsom lägenheter och museisalar – där människogestalten var kusligt frånvarande men den mänskliga närvaro ändå skrämmande påtaglig, som en sorts scenuppsättningar på jakt efter sina karaktärer.

Samtidigt som hon har behållit sin tekniska noggrannhet har Bäckströms arbete med rörliga bilder utvecklats i riktning mot teater och det teatrala – såsom drama, film och video och performancesamarbeten – där hon ofta suddar ut gränsen mellan dokumentära och icke-dokumentära narrativa konstruktioner.

Bäckström både använder och underminerar såväl berättandets som konstutställandets konventioner, hon vänder på rollerna mellan upphovsperson och ämne, publik och utövare, offentligt och privat, fakta och fiktion, för att undersöka det subtila nätverket av kopplingar som binder samman identitet, minne och verklighet.

Ett urval av Bäckströms separatutställningar inkluderar Ludwig Múzeum, Budapest (1999); IASPIS, Stockholm (2004); Lunds Konsthall (2012) och Marabouparken Konsthall, Stockholm (2017). Grupputställningar inkluderar Hasselblad Center, Göteborg (1999, 2008); Moderna Museet, Stockholm (2000, 2006, 2011, 2014); Schweizerisches Architekturmuseum, Basel (2002); Royal College of Art, London (2004); Malmö Konsthall (2004); Nationalmuseum, Stockholm (2008); Bonniers Konsthall, Stockholm (2010) och Artipelag, Stockholm (2012, 2014). Bäckström deltog under Kasseler Dokumentarfilm und Videofest i Kassel 2005, och tillsammans med konstnären Carsten Höller representerade hon Sverige på Venedigbiennalen samma år.

Hennes verk finns i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm; Museum Folkwang, Essen; Hasselbladstiftelsen, Göteborg; Museum of Modern Art, New York; och Tate Modern, London.

Foto: Hilma Bäckström.