Miri Segal

Haifa , Israel
1965

Miri Segal är född 1965 i Haifa, Israel, och bor och arbetar i Tel Aviv. Segals konstnärliga språk, som utkristalliserats under de senaste 20 åren, använder en mängd olika medier – bland annat video, ljus och text, bearbetade objekt som involverar hårdvara och programvara, fotografiska och datormanipulerade bilder. Genom att använda sensoriska och fysiska manipulationer, optiska illusioner, ordlekar och inbjudande tekniska upplevelser, invaderar Segals verk ofta betraktarens rum på oväntade sätt. Svävande bilder, teknologiska spöken, skuggor utan kropp och Purgatorium har funktionen att subtilt spekulera kring vår förmåga att uppfatta konkret verklighet. Segals verk avspeglar hennes intresse för filosofiska frågor om existens, teknikens etik och de ekonomisk-politiska villkoren.

Foto: Or Even Tov.