Maria Lindberg

Ljushult , Sweden
1958

Maria Lindberg föddes 1958 i Ljushult, Sverige. Hon bor och arbetar i Göteborg.

Lindbergs arbete tar sig uttryck i ett betraktande av till synes anspråkslösa händelser och skeenden hämtade ur vardagen. Även språket och den underliggande humorn – ömsom mörk, ömsom lågmäld – spelar en central roll i Lindbergs konst. Hon arbetar främst med teckning och måleri, men även fotografi, collage och performativa handlingar med paralleller till 1960-talets Fluxusrörelse. Lindbergs uttryck kännetecknas av en avskalad minimalistisk hållning, där verken ofta är flerbottnade och berör samhällets normer och strukturer, men även känslor som närhet, ensamhet och längtan.

Foto: Tuija Lindström.