Jonathan Seliger

New York , New York , USA
1955

Jonathan Seliger är född 1955 i Queens, New York, och bor och arbetar i Brooklyn, New York. Han tog en Bachelor of Fine Arts vid State University of New York i Binghamton 1978 med huvudämne i engelsk och amerikansk litteratur, och tyska språket och litteraturen som biämne. 1976 deltog han i ett utbytesprogram vid Universität Graz, Österrike, och gjorde en självständig studie 1977 i Stuttgart, Tyskland. Som bildkonstnär är han självlärd. Hans verk har ställts ut runt om i hela världen och ingår i många offentliga och privata samlingar.

Genom att fokusera på välbekanta, vardagliga eller flyktiga ämnen strävar mina verk efter att vara alldagliga och poetiska, åtkomliga och omgestaltade, lättillgängliga, upphöjda och vackra. Jag tillåter mig att ta friheter med skala, färg, yta, textur och design för att dämpa verkets grafiska hastighet och läsbarhet och låta det fungera metaforiskt. Från början är det ett plant ark av brons, rostfritt stål, aluminium eller duk, det skärs, viks, konstrueras och målas och blir ett färdigt verk i det verkliga rummet. Även om mina verk anses ingå i en lång tradition av trompe l’oeil-måleri, utgår mitt arbete aktivt från renässansmodellen i västerländsk konst som är inrymd i uttrycket ”ut pictura poesis” [liksom måleriet, så diktandet] eller ”gör det som ett fönster”. I stället för att avbilda dessa delar av det flyktiga, reklam, kommersiella skyltar och urbant skräp – rester och lämningar från den stora metropolens populärkultur – i en inre eller imaginär värld (det traditionella bildrummets tvådimensionella, rätlinjiga värld), bygger och presenterar jag mitt verk i betraktarens delade rum. Jag dras till en idé om en konstruerad bild som existerar i det faktiska rummet.

Min utbildningsbakgrund är inom litteraturen, särskilt lyrisk poesi, så det är naturligt att mitt arbete är förankrat i en hyllning av det vanliga och vardagliga. I sin sena dikt, ”To an Old Philisopher in Rome”, beskrev den amerikanske poeten Wallace Stevens det som blev min estetiska syftesformulering: han hyllar upplevelsens dubbelhet och preceptionens sensualitet, vad han kallade ”detta upplysta stora i det verkligt lilla”. En annan amerikansk poet, William Carlos Williams, uttryckte det mer rakt på sak: ”Inga idéer utom i ting.” Formulerat på ett annat sätt: jag har försökt utöka, uppdatera och omtolka Jasper Johns berömda uttalande: ”Ta ett objekt, gör något med det, gör något annat med det.” Med humor, patos och skärpa hoppas jag att mitt arbete kan engagera bektraktaren och, med forskaren Norman Brysons ord, låta henne eller honom ”se på det förbisedda”, för att på nytt undersöka det redan sedda. – Jonathan Seliger