Danh Vo

Bà Rịa , Vietnam
1975

Danh Vo är född 1975 i Bà Rịa, Vietnam. Efter krigstraumat flydde hans familj från Vietnam på en handgjord båt 1979. Målet var att försöka nå USA, men deras båt räddades av ett danskt fraktfartyg och de fördes till Danmark, där de beviljades politisk asyl och medborgarskap.

Vo har examen från Kongelige Danske Kunstakademie, Köpenhamn (1998–2002) och Städelschule, Frankfurt (2002–2005). Hans praktik, som rör sig i skärningspunkten mellan självbiografi och kollektiv historia, utforskar betydelsen som finns inom arkiverade spår och den personliga identitetens formbara natur. Med referenser till migration och integration destabiliserar Vos i hög grad konceptuella verk de inbäddade strukturerna för legitimitet inom medborgarskap och identifikation.

Foto: Martha Reta.