Charles Long

Long Branch , New Jersey , USA
1958

Charles Long är född 1958 i Long Branch, New Jersey, han bor och arbetar för närvarande i Kalifornien. 1981 tog han kandidatexamen i fri konst vid Philadelphia College of Art, samma år deltog han också i Whitney Independent Study Program, och senare tog han en masterexamen i fri konst vid Yale University i New Haven 1988.

Sedan tidigt 1990-tal har Long utforskat skulpturens möjligheter genom en rik vokabulär av material, färger, bilder och former. Genom att införliva referenser till konsthistoria, populärkultur, natur och egna erfarenheter, omfattar Longs arbete modernistisk konvention, som ett sätt att förbinda inre och yttre verkligheter och åstadkomma kanaler mellan ens mentala och kroppsliga upplevelser och den omgivande miljön. Genom sina många verk har konstnären konsekvent konfronterat formella parametrar förknippade med skulptur som hinder att ta sig förbi och bortom, och betraktat modernismens bana som oavslutad och full av möjligheter.

Foto: Brett Cody Rogers.